Vybavovanie personálnych záležitostí a mzdové účtovníctvo je dosť zložitá a komplexná činnosť, vyžadujúca zvýšenú pozornosť, ktorá je spojená s neustálym sledovaním zákonov, snahou o neustále plnenie formálnych a obsahových kritérií, s množstvom mesačných a ročných výkazov a komplikovanou administratívou.

Čo Vám môžeme ponúknuť, aby Vaše personálne záležitosti a s nimi spojené údaje, príspevky boli (od)vedené spôsobom vyhovujúcim platnému zákonu?

  • Splníme prihlasovacie povinnosti, Vašich zamestnancov prihlásime a v prípade potreby odhlásime v Sociálnej poisťovni, resp. zdravotných poisťovniach,
  • na základe Vami udaných údajov vykonáme mzdové účtovníctvo príjmov Vašich zamestnancov, berúc ohľad aj na rozličné zamestnanecké výhody, dovolenky atď.
  • vyhotovíme a podáme mesačné a ročné výkazy,
  • udáme kedy, kam, akými parametrami, akú sumu musíte zaplatiť,
  • na Vašu žiadosť vystavíme potrebné potvrdenia pre Vašich zamestnancov,
  • vyhotovíme daňové priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre Vašich zamestnancov (pre našich zmluvných partnerov bez osobitného poplatku)
  • vedieme povinné evidencie posľa platných zákonov,
  • iné, k mzdovému účtovníctvu sa tesne viažuce služby (okruh úloh sa v súlade so zmenami zákonov môže rozširovať alebo zužovať ).

 

Náš cenník pre mzdové účtovníctvo:

Dohoda o brigádnickej práci študentov:

Iné dohody:

Pracovný pomer:

Registrácia nového zamestnávateľa:

6 eur/zamestnanec/mesiac

8 eur/zamestnanec/mesiac

9 eur/zamestnanec/mesiac

jednorázových 10 eur/klient

Naše ceny zahŕňajú včetky hore uvedené služby. Okrem toho pre našich dlhodobých klientov bezodplatne vyhotovíme aj potrebné pracovné zmluvy, šablóny.

Prečo si máte vybrať práve nás?

Máme viac návrhov riešení na spôsob vybavovania konkrétnych každodenných záležitostí, internetovej komunikácie cez mobilné telefonovanie až po osobné odovzdávanie údajov na papieri. Vďaka tomu môžeme s Vami komunikovať tak, ako Vám to najviac vyhovuje.