MT&M Enterprises s.r.o.

MT & M Enterprises s.r.o.

Sídlo: Nekyje na Ostrove, Hlavná ulica 80/70, Vrakúň SK-930 25
Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 47 035 692
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 31406/T