O Nás

O našej spoločnosti

Sídlo máme v srdci Žitného ostrova, v obci Vrakúň. Značnú časť našich služieb poskytujeme online, ale sme flexibilní aj pri výbere miesta osobného stretnutia. Kvalitu našich služieb garantujeme. Našim poslaním je, aby sme úplným využívaním najmodernejších technických riešení poskytovali našim klientom inovatívne, flexibilné služby uplatňovaním najvyššých štandardov kvality.

Naše služby

Jednou z hlavných činností našej spoločnosti je poskytovanie komplexných služieb pre podnikateľský sektor. Môžete sa na nás spoľahnúť pri založení či zmene firmy, pri jednoduchom a podvojnom účtovníctve, pri mzdovom účtovníctve a personalistike, pri prekladoch, pri vybavovaní na rôznych úradoch a súvisiacich činnostiach.

Pre fyzické osoby

Pre fyzické osoby-nepodnikateľov ponúkame hlavne prekladateľské služby, vyhotovenie daňových priznaní a odbornú pomoc pri vybavovaní na úradoch.

Pre mimovládne organizácie

Pre mimovládne organizácie sme k dispozícii pri zakladaní mimovládnej organizácie, pri zmene vnútorných dokumentov, pri vedení účtovníctva, pri mzdovom účtovníctve a personalistike, pri prekladoch, pri vybavovaní na rôznych úradoch a súvisiacich činnostiach.

Spoločnosť má vo veľkej úcte tých, ktorí pre ňu pracujú, ako aj externých stakeholderov.

Pre svojich zamestnancov chce byť takým zamestnávateľom, ktorý má záujem o zvýšenie ich blahobytu a o rozvoj ich zručností, je spoľahlivý a predvídateľný pre obchodných partnerov a pre širšiu verejnosť je spoločnosťou rešpektujúcou zákon a spoločenské normy.