kacz
"Počas spolupráce so spoločnosťou MT & M Enterprises ohľadne prekladateľských služieb zadané zákazky naša firma dostala vždy vo výbornej kvalite a načas, v súrnych prípadoch nám bola spoločnosť neustále k dispozícii. Veríme v ďalšiu spoluprácu do budúcnosti a každému vrelo odporúčame túto spoločnosť ak potrebujú spoľahlivého a ústretového partnera. "
Mgr. Tomáš Török Office Manager, Lavanda s.r.okacz
" Spoločnosť zadaný preklad dokončila včas, pričom počas celej doby mala spoločnosť na pamäti naše potreby.


Bc. Gábor László Starosta obce Madkacz
" Naša organizácia spolupracovala s tímom MT & M Enterprises v rámci projektu Spoločne spoločnou rečou. Spoločnosť vypracovala časť odborného materiálu ohľadne podpory rozvoja cezhraničného podnikania, ďalšie časti spoločnosť spracovala. Zákazku splnila spoločnosť načas a v adekvátnej kvalite a aj dodatočne sme boli schopní nájsť spoločnosť ak niekde bola potrebná oprava, alebo doplnenie v texte. S dobrým svedomím odporúčam každému do pozornosti túto spoločnosť.

Erzsébet Pogány Riaditeľka a Združenia za spoločné cieleZdrojový jazyk Cieľový jazyk Základná cena (€) /normostrana
SK / EN HU 15
HU /EN SK 15
HU / SK EN 18
  Jedna normostrana ( štandardná strana) predstavuje 1800 znakov vrátane medzier a interpunkčných znamienok.
Cenu Vám vypočítame podľa dokumentu, ktorý nám pošlete. Podľa požiadavky pre Vás zabezpečíme aj korektúru dokumentov.
  Vyššie uvedené ceny sú orientačné. Cenovú ponuku Vám ušijeme na mieru, pričom cena sa môže znížiť, alebo zvýšiť vplyvom niektorých faktorov.
 

Zľavy ponúkame:
- vracajúcim a stálym klientom,
- študentom, vysokoškolským študentom,
- začínajúcim podnikateľom, firmám v prvom roku po založení firmy,
- neziskovým organizáciám,
- v prípade často sa opakujúcich pasáží, ktoré sa nachádzajú v dokumente,
- v prípade ľahších dokumentov, ktoré nemajú odborný charakter,
- pri objednávke s väčším objemom,
- pri dlhšej dodacej dobe.
V nasledujúcich prípadoch môžete počítať s príplatkom:
- v prípade expresných prekladov ( závisí od množstva, odbornosti a dodacej lehoty objednávky),
- ak zdrojový materiál je vo formáte, ktorý nie je možné upravovať ( napr. skenovaný dokument),
- objednávky, ktoré si vyžadujú odborné znalosti a výskumnú prácu,
- komplexnejšie upravovanie dokumentu ( upravovanie tabuliek, grafov, obrázkov).


Kontaktujte nás, pošlite nám materiál, ktorý potrebujete preložiť a my Vám poskytneme bezplatnú cenovú ponuku.
kacz
"Touto cestou by som sa rád poďakoval za rýchlu administratívu, flexibilný prístup a kvalitnú prácu, vypracovanú na požiadanie našej organizácie. Objednané práce boli vypracované a odovzdané značne pred požadovaným termínom odovzdania, záujem klienta je počas spolupráce vždy prvoradý a spoločnosť sa ochotne prispôsobuje očakávaniam klienta. Musím povedať, že po predchádzajúcich negatívnych skúsenostiach bola vaša spoločnosť príjemným prekvapením hlavne v oblasti starostlivosti o zákazníka, keďže všetky aktuálne informácie nám spoločnosť oznámila takmer okamžite a od chvíle zadania bolo spracovanie veľmi promptné. Taktiež nemôžem opomenúť vaše odborné poradenstvo, ktorým ste mi pomohli pre hladšie riešenie mojich záležitostí, ako aj viacero mne prislúchajúcich úloh spoločnosť spracovala aj keď to nebola ich povinnosť. Na záver by som sa rád ešte raz poďakoval spoločnosti vo svojom mene ako aj v mene občianskeho združenia.


- Mgr. Gábor Kacz OZ FALKA, predseda


elekz
Pri rozbiehaní svojho podnikania som dostal mimoriadne užitočné rady a pri rozširovaní podnikania mi uľahčili aj administratívu. Tím je spoľahlivý, precízny a flexibilný. Som v plnej miere spokojný s poskytnutými službami a každému môžem len odporučiť MT & M Enterprises ak chcete mať istotu v riešeniach oficiálnych záležitostí.

Mgr. Zoltán Elek


elekz
Spoločnosť MT & M Enterprises mi pomáha s každodennou agendou súvisiacou s mojím podnikaním, počnúc úlohami týkajúcich sa účtovníctva cez spracovanie a podanie môjho daňového priznania až po výhodu dvojjazyčnej komunikácie. V prípade potreby sú vždy k dispozícii, v mnohých prípadoch som využil ich rady.


- Štefan Pócs, Aqua Green s.r.o., Konateľ


elekz
S Tamásom a jeho tímom sa poznáme už veľmi dlho. Keď sme zakladali naše podnikanie, pre nás bolo úplne jednoznačné, že sa na nich obrátime. Na každú našu požiadavku reagovali mimoriadne flexibilne a rýchlo. Túto firmu môžeme len odporučiť!


- Ákos Valent Browsum s.r.o.,KonateľPODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
Názov balíku číslo položiek Neplatcovia DPH Platcovia DPH
MT&M2 Light 1-50 80 € 100 €
MT&M2 Medium 51-100 120 € 140 €
MT&M2 Premium 101-200 180 € 200 €
MT&M2 V.I.P nad 200 podľa dohody podľa dohody
MT&M2 Start Up * pod 20 *50 € 70 €
* Tieto balíky môžu využívať začínajúci podnikatelia, mladšie ako rok, s menej ako 20 položkami. Ročné daňové priznanie zahŕňa plus jeden mesačný poplatok za účtovníctvo.

Mzdové účtovníctvo: 10-13 €/zamestnanec/mesiac (podľa typu pracovnoprávneho vzťahu).