Účtovníctvo

[highlight background=““ color=““]Čo môžeme poskytnúť Vášmu podnikaniu?[/highlight]

  1. Poskytneme Vám rady, ktoré sú [highlight background=““ color=““]spoľahlivé[/highlight], a osvedčili sa aj u iných.
  2. Berieme ohľad na záujmy Vášho podnikania.
  3.  Môžete zabudnúť na nečakané výdavky – my naše ceny uverejňujeme, takže Vy si môžete dopredu naplánovať svoje administratívne výdavky.
  4. Naším krédom je, že k obchodu je potrebná [highlight background=““ color=““]dôvera[/highlight]; v tomto povolaní sa o to môžete zaslúžiť diskréciou – preto s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame  prísne dôverne.
  5. V rámci našich služieb využívame moderné elektronické prostriedky. Takto komunikujeme s úradmi, čoho najväčšou prednosťou je zvýšená pružnosť, a nižšie poplatky.
  6. Naša firma buduje na dlhodobých vzťahoch – vernosť našich stálych zákazníkov oceňujeme viacerými spôsobmi.
  1. Prispôsobujeme sa svojim klientom, komunikujeme takým spôsobom, v takom jazyku, ktorý je pre nich najvyhovujúcejší, najpohodlnejší.
  2. Pomáhame začínajúcim podnikom v ich počiatočných ťažkostiach – ako svojimi radami, tak aj svojimi [highlight background=““ color=““]výhodnými cenami[/highlight].

Zodpovednosť je pre nás nadovšetko – máme uzatvorené poistenie profesijnej zodpovednosti s vysokou poistnou sumou a ZARUČUJEME za kvalitu našej práce v písomnej zmluve.