Je všeobecne známe, že podnikatelia sú povinní viesť evidenciu o svojich príjmoch a o údajoch o svojej inej činnosti, predpísaných zákonom (účtovníctvo) aj na Slovensku.

V prípade samostatne zárobkovo činných osôb je zákon najbenevolentnejší, lebo popri určitých obmedzeniach v mnohých prípadoch dovoľuje namiesto klasického účtovníctva viesť zjednodušenú evidenciu („daňovú evidenciu“). Toto je najjednoduchšia forma na evidenciu príjmov, ktorú ste schopní jednoducho  viesť aj Vy (pomocou papiera, pera, alebo hoci pomocou tabuľky Excel), veď k tomu nie je potrebná zložitá papierová robota alebo úsilie, lenže sa to dá aplikovať len v prípade splnenia podmienok stanovených zákonom (napr. v prípade platcu DPH, zamestnávania už len jedného zamestnanca alebo pri obrate nad stanovenú hranicu už nie).

V prípade, ak nespĺňate hore uvedené podmienky, potom ste povinní viesť jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. Nie ste ale povinní toto vykonávať osobne, môžete tým poveriť firmu, ktorá je na to špecializovaná. Mnohí robia to druhé. Ak sa nad tým zamyslíme: účtovníctvo Vás môže obrať o veľa času a energie, musíte si byť na čistom s termínmi, zákonmi, ktoré sa často menia, a ich ignorovanie môže často viesť k vysokým pokutám.

 

Jednoduché účtovníctvo

Túto formu účtovníctva si môžete vybrať, ak podnikáte, ale nie ste zapísaní do obchodného registra. Existuje ale niekoľko podmienok, ktoré osoby, ktoré sa touto tematikou nezaoberajú, nie vždy správne interpretujú.

Namiesto toho, aby sme ich tu vymenovali, radšej Vás pobádame k tomu, aby ste  s nami nadviazali spojenie na niektorej z našich kontaktných adries

Podvojné účtovníctvo

Jeho vedenie je povinné charakteristicky pre firmy, ale aj živnostníci si môžu vybrať túto formu účtovania. Prednosťou tejto formy účtovania môže byť to, že v niektorých prípadoch – aj keď sa zdá zložitejšou, predsa – môže byť pre Vás prehladnejšou, ako jednoduché účtovníctvo.

Ak uvažujete o tom, ktorá forma účtovnej evidencie môže byť pre Vás výhodnejšia, aj v tomto prípade Vám môžeme bezplatne poradiť, obráťte sa na nás s dôverou na niektorej z dole uvedených kontaktných adries:

 

Spojte sa s nami pomocou niektorej z našich kontaktných adries už dnes!

Telefón: +421-905-693356

E-mail:  info@mtmslovakia.com

Facebook: https://www.facebook.com/pages/MT-M-Enterprises/249778375178390

Poštová adresa:

  • MT & M Enterprises s.r.o.
  • SK-930 25 Vrakúň – Nekyje na Ostrove, Hlavná ulica 80/70