MT & M Enterprises s.r.o.

úradný prekladateľ Mgr. Tamás Méri

O nás

Sme malá rodinná prekladateľská firma , ktorá zabezpečuje odborné a úradné preklady a niektoré iné s nimi spojené služby. Poskytujeme prekladateľské služby od roku 2014.

Náš zodpovedný zástupca spĺňa podmienky, ktoré ustanovuje norma ISO 17100:2015 pre prekladateľov. Je od roku 2018 zapísaný do zoznamu prekladateľov MS SR, a od roku 2022 je
kvalifikovaným členom
britského Institute of Translation and Interpreting.

Považujeme za dôležité:

 • bezpečnosť údajov a dôverné zaobchádzanie s informáciami od klientov
 • dodržanie zmluvných termínov
 • dodávať preklady v podobe a kvalite primeranej k danému účelu
  Naše služby

   Aké služby Vám ponúkame?

  Preklady z a do slovenského, anglického a maďarského jazyka:

  • slovenský úradný preklad osvedčené prekladateľom zapísaným do zoznamu MS SR
  • preklad osvedčený na to oprávneným členom britského ITI
  • preklad overený prekladateľskou firmou
  • jednoduchý (neoverený) preklad
  • spracovanie hlasových resp. obrazových materiálov
  • spracovanie hotového dokumentu vo vhodnom formáte
  • lokalizácia, adaptácia textu pre iný (kultúrny, právny atď.) kontext
  • úprava textu podľa pokynov klienta

  Pravidelným klientom ponúkame aj flexibilitu a urýchlené vybavovanie požiadaviek. Preberanie a odovzdávanie dokumentov podľa dohody.

  V prvom rade poskytujeme vlastné a nie sprostredkované služby.

  V ktorých oblastiach máme skúsenosti?

  Najviac skúseností máme v oblasti prekladania právnych a finančno-účtovníckych textov a úradných dokladov a listín.

  Niektoré oblasti, v ktorých taktiež máme skúsenosti: stavebníctvo, verejné obstarávanie, zdravotníctvo, vzdelávanie, vedecké texty, manažment, verejná správa a politika.

  Ďalší počet oblastí sa nachádza v profesijnom životopise nášho zodpovedného zástupcu (po anglicky):
  (dostupné tu)

  Ceny

  Pomocou komunikačných, zásielkových a poštových služieb sú naše služby dostupné aj z Vášho domova, resp. kancelárie.

  Prosím, kontaktujte nás na jednom z našich uvedených kontaktov.

  Ku konkrétnej cenovej ponuke vždy žiadame úplný text na preklad a informáciu:

  • na aký účel sa preklad pripravuje
  • o aký typ prekladu ide (osvedčený, jednoduchý a pod.)
  • v akom formáte klient preklad potrebuje

  Na Vašu požiadavku sa snažíme reagovať čím skôr po jej prijatí.

  Referencie

  Pre našich klientov mimo justičných orgánov môžu byť zaujímavé nasledovné naše skúsenosti (zoznam nie je úplný):

  • spoločenské zmluvy, zakladacie a zakladateľské listiny, stanovy, štatúty…
  • výpisy z obchodného alebo obdobného registra, osvedčenia o evidencii vozidiel
  • účtovné závierky
  • formuláre daňového úradu a poučenia na vyplnenie
  • maturitné vysvedčenia, vysokoškolské diplomy a dodatky, iné doklady o vzdelaní
  • vedecké články a ich časti
  • zmluvy o dielo, o poskytovaní služieb, o finančnej podpore, darovacie, kúpne, pracovné a iné zmluvy, všeobecné obchodné podmienky
  • certifikáty stavebných výrobkov
  • úradné a súdne doklady, listiny, preukazy, výpisy z registra trestov
  • súhrn charakteristických vlastností lieku, písomná informácia pre používateľa
  Kontakt

  MT & M Enterprises s.r.o.
  úradný prekladateľ Mgr. Tamás Méri                                                                                                    Dunajské nábrežie 12
  945 01 Komárno
  Slovenská republika

  Mobil: +421 0905 693 356
  Email: info@mtmslovakia.com, mt@mtmslovakia.com
  Web: www.mtmslovakia.com

  Firemné údaje

  MT & M Enterprises s.r.o.
  Zapísané sídlo: 
  Nekyje na Ostrove, Hlavná ulica 80/70, Vrakúň 930 25
  Slovenská republika
  IČO: 47 035 692
  DIČ: 2023745449
  IČ DPH: SK2023745449

  Mgr. Tamás Méri, úradný prekladateľ 
  Miesto výkonu činnosti: 
  Ul. pohraničná 894/13
  94501 Komárno
  Slovenská republika
  Registračné číslo v zozname MS SR: 971348
  DIČ: 1084557463
  IČ DPH: SK1084557463

  Mobil: +421 0905 693 356
  Email: info@mtmslovakia.com, mt@mtmslovakia.com
  Web: www.mtmslovakia.com