Mysleli ste už na tú možnosť, že by veľkú časť Vašich úradných záležitostí a povinnej papierovej roboty, ktoré najčastejšie zaberajú mnoho času a hlavne energie, by ste prípadne zverili niekomu inému?

Naša firma preberie za Vás udržiavanie úradného styku s rozličnými úradmi, na základe Vášho splnomocnenia vykonáme za Vás Vaše administratívne úlohy,  a  iné formy vybavovania úradných záležitostí tu, na Slovensku. Poskytujeme pomoc,  či už sa to týka Vášho podnikania, alebo sa to týka uľahčenia  vybavenia Vašich súkromných záležitostí.

Na základe Vášho splnomocnenia vykonáme za Vás:

  • registráciu ochranných známok, názvov značiek a iného duševného vlastníctva,
  • alebo riešenie iných záležitostí vybavovaných v rámci správneho konania.

Budeme Vám nápomocní v tých záležitostiach, v ktorých môžete najviac potrebovať našu pomoc.

Najčastejšie volíme vybavovanie záležitostí online, využívajúc moderné technológie. Jeho veľkou výhodou popri vynikajúcej pružnosti a rýchleho vybavenia záležitostí sú aj nižšie poplatky, ktoré znamenajú aj pre Vás možnosť ušetriť.

Svojim zákazníkom vychádzame maximálne v ústrety, preto aj s Vami budeme udržiavať kontakt takým spôsobom, ktorý je pre Vás najpohodlnejší, nech je to hoci osobné stretnutie, alebo telefonické spojenie, prípadne online komunikácia.