kacz
"Počas spolupráce so spoločnosťou MT & M Enterprises ohľadne prekladateľských služieb zadané zákazky naša firma dostala vždy vo výbornej kvalite a načas, v súrnych prípadoch nám bola spoločnosť neustále k dispozícii. Veríme v ďalšiu spoluprácu do budúcnosti a každému vrelo odporúčame túto spoločnosť ak potrebujú spoľahlivého a ústretového partnera. "
Mgr. Tomáš Török Office Manager, Lavanda s.r.okacz
" Spoločnosť zadaný preklad dokončila včas, pričom počas celej doby mala spoločnosť na pamäti naše potreby.


Bc. Gábor László Starosta obce Madkacz
" Naša organizácia spolupracovala s tímom MT & M Enterprises v rámci projektu Spoločne spoločnou rečou. Spoločnosť vypracovala časť odborného materiálu ohľadne podpory rozvoja cezhraničného podnikania, ďalšie časti spoločnosť spracovala. Zákazku splnila spoločnosť načas a v adekvátnej kvalite a aj dodatočne sme boli schopní nájsť spoločnosť ak niekde bola potrebná oprava, alebo doplnenie v texte. S dobrým svedomím odporúčam každému do pozornosti túto spoločnosť.

Erzsébet Pogány Riaditeľka a Združenia za spoločné ciele

Ceny:


skmtm Jedna normostrana ( štandardná strana) predstavuje 1800 znakov vrátane medzier a interpunkčných znamienok.
Cenu Vám vypočítame podľa dokumentu, ktorý nám pošlete. Podľa požiadavky pre Vás zabezpečíme aj korektúru dokumentov.
  Vyššie uvedené ceny sú orientačné. Cenovú ponuku Vám ušijeme na mieru, pričom cena sa môže znížiť, alebo zvýšiť vplyvom niektorých faktorov.
 

Zľavy ponúkame:
- vracajúcim a stálym klientom,
- študentom, vysokoškolským študentom,
- začínajúcim podnikateľom, firmám v prvom roku po založení firmy,
- neziskovým organizáciám,
- v prípade často sa opakujúcich pasáží, ktoré sa nachádzajú v dokumente,
- v prípade ľahších dokumentov, ktoré nemajú odborný charakter,
- pri objednávke s väčším objemom,
- pri dlhšej dodacej dobe.
V nasledujúcich prípadoch môžete počítať s príplatkom:
- v prípade expresných prekladov ( závisí od množstva, odbornosti a dodacej lehoty objednávky),
- ak zdrojový materiál je vo formáte, ktorý nie je možné upravovať ( napr. skenovaný dokument),
- objednávky, ktoré si vyžadujú odborné znalosti a výskumnú prácu,
- komplexnejšie upravovanie dokumentu ( upravovanie tabuliek, grafov, obrázkov).
- pri overených (úradných) prekladoch

Pošlite nám materiál, ktorý potrebujete preložiť a my Vám poskytneme bezplatnú cenovú ponuku:

  Vaše meno alebo názov spoločnosti (povinný údaj)

  Vaša e-mailová adresa (povinný údaj)

  Vaše telefónne číslo (opcionálny údaj)

  Z akého jazyka? (opcionálny údaj)

  Do akého jazyka? (povinný údaj)

  Jazyk, v ktorom Vás môžeme osloviť (povinný údaj)

  Aký preklad potrebujete? (povinný údaj)

  Poznámka (napr. podľa potreby uveďte aj požadovaný termín dodania)

  Dokument na preklad (pdf,txt,doc,docx - limit: 5mb)

  Profesionalita, kvalita

  Prijímame objednávky na profesionálne, kvalitné preklady v 3 jazykoch (slovenský, maďarský a anglický jazyk) za konkurencieschopné, dobré ceny. Garantujeme, že počas prekladu dbáme na to, aby sme zachovali pôvodný zmysel textu, a pritom ho vyjadrili v želanom jazyku čo najbohatšie.

  Rýchlosť a presnosť

  Potom, čo nám pošlete dotyčný materiál, naša firma väčšinou v priebehu jedného pracovného dňa Vám pošle cenovú ponuku, pripravenú špeciálne pre Vás. V základnom prípade splníme požadovanú službu v priebehu troch pracovných dní po obdržaní klientom potvrdenej objednávky (odchýlky sa môžu vyskytnúť na základe požiadavky klienta alebo charakteru práce).

  Elektronická objednávka

  Ani zemepisné vzdialenosti pre nás nie sú prekážkou. Súčasná technológia už umožňuje, aby ste svoju objednávku zadali pohodlne, online. Pomocou Internetu je vybavovanie pružnejšie. K tomu, aby Vám bola poskytnutá požadovaná služba, nie je potrebné osobné stretnutie. Tým ušetríte čas, peniaze a energiu.

  Priateľské ceny

  Cenu služby určujeme podľa počtu slov, alebo počtu normostrán (berieme do úvahy ten spôsob, ktorý je pre klienta výhodnejší). O preklade môžeme vystaviť riadnu faktúru pre fyzické aj právnické osoby, žijúce alebo majúce sídlo v Európskej únii.